ЈЕДИНО РЕШЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНЕ ПРОБЛЕМЕ

Адреса: Моше Пијаде 1а

11306 Гроцка

ПИБ: 113358509

МБ: 28349831

ТР: 200-3553070101968-95

Е-маил: ugpreporod@gmail.com

Tелефони: 069/642-100

                     062/556-746