Приступница

Којом добровољно ступам у чланство УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ ПРЕПОРОД – ГРОЦКА „ и обавезујем се да ћу учлањењем поштовати све обавезе и користити сва права која проистичу из Статута УГ „ ПРЕПОРОД „ из Гроцке.