ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА

Удружење Препород се залаже за унапређење и остваривање потенцијала младих долазећих генерација кроз омладинско предузетништво, подршку породици, лицима са посебним потребама и равномерном развоју свих делова општине Гроцке.

 

Такође, Удружење Препород се бори за заштиту људских права, унапређење здравствене заштите и јавне безбедности, те транспарентно трошење буџетских средстава.

 

Коначно, Удружење Препород промовише масовни спорт, културу и туристичке потенцијале општине Гроцка, те олакшава живот пензионерима и подржава пољопривреднике и развој воћарства.

ПРОГРАМ УДРУЖЕЊА

 • Утицати да се потенцијал младих долазећих генерација схвата, унапређује и остварује као највећа снага локалног развојног динамизма заснованог на развојном приступу младима, посебно омладинском предузетништву.
 • Брига о породици,
 • Подршка лицима са посебним потребама,
 • Подршка квалитетној, савременој, интезивној и добро организованој пољопривредној производњи,
 • Равномеран развој свих делова општине Гроцке,
 • Заштита људских и мањинских права,
 • Равномерна здравствена заштита за све грађане општине Гроцка,
 • Унапређење и стављање у функцију туристички потенцијала општине Гроцка,
 • Веће учешће жена у доношењу одлука и веће економско оснаживање жена,
 • Улагање у масовни спорт и подршка успешним спортистима,без дискриминације деце у спорту,
 • Улагање у промоцију културних манифестација на подручју општине Гроцка,
 • Улагање у инфраструктуру, стварање услова за отварање нових фирми и повећање запослености грађана, више улагања и поспешивања воћарства, као и  помоћ пољопривредницима на подручју општине Гроцка,
 • Олакшавање и улепшавање живота припадницима „ трећег доба „ пензионерима,
 • Унапређење јавне безбедности,
 • Борба против свих видова корупције,
 • Транспарентно трошење буџетских средстава.

Зашто је УГ "Препород" ЈЕДИНО РЕШЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНЕ ПРОБЛЕМЕ

Зато што је наш једини циљ заштита интереса свих грађана на подручју општине Гроцка без страначких припадности.